Suomen Suoramainonta Oy - Pohjois-Suomi

Suomen Suoramainonta Oy (SSM) valmiina käynnistämään postinjakeluliiketoiminnan

Tiedote 10.3.2017

Suomen Suoramainonta Oy (SSM) valmiina käynnistämään postinjakeluliiketoiminnan
SSM järjesti 9.3.2017 eduskunnassa avoimen keskustelutilaisuuden ”Uusi Postilaki – syntyykö kilpailua, paranevatko
palvelut?”. Tilaisuuden avasi talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari. Hän pohti mm. sitä, millä edellytyksillä
postin jakeluinfrastruktuuri voitaisiin avata kaikille toimijoille.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Jari Perko Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitosta. Paneelikeskusteluun osallistuivat
Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Alma Media Kustannus Oy:n ja Alma Manu Oy:n johtaja sekä
Jakeluyhtiö Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Juutilainen, Matkahuolto Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Oksaharju
sekä SSM Oy:n hankintajohtaja Jyrki Nygård.

Keskustelussa muun muassa todettiin, että jakelupäiviä tulisi jatkossakin olla viisi myös haja-asutusalueilla. Kilpailutuksen
osalta pohdittiin sitä, miten se voidaan aidosti turvata. Miten esimerkiksi määritellään hankintamenettely sekä alueet, ja
varmistetaan myös pienemmille yrittäjille mahdollisuus osallistua kilpailutukseen? Tärkeää on myös arvioida, onko
kilpailutuksen piirissä riittävästi volyymiä – vain yleispalveluvelvoitteen alaisen postin sijaan sen piirissä tulisi olla koko
jakeluvolyymi. Näin kilpailutuksella on edellytykset toimia ja alentaa Postin kuluja.

Hankintamenettely/kilpailutus usein myös sekoitetaan keskenään kilpailun kanssa. Hankintamenettelyllä pyritään
löytämään kustannustehokkaampi jakelu ja sitä kautta säästöjä Postille yhdistämällä logistisia jakeluketjuja keskenään.
Avaussanoissaan kansanedustaja Jaskari oli pohtinut sitä, olisiko Postin tietoinfrastruktuuri hyvä avata kaikkien
toimijoiden käyttöön – kysehän on julkisin varoin tuotetusta tiedosta, jonka olisi perusteltua olla avointa dataa. Tätä
keskustelua jatkettiin paneelissa. Mitä etuja syntyisi, jos tulevaisuudessa olisi kaikille postitoimijoille avoin osoiterekisteri,
johon kuluttajat voisivat tehdä muutokset yhden luukun periaatteella? Samoin Postin keräämä paikkatieto voitaisiin
avata. Mikäli nämä rekisterit ovat jatkossakin Postin hallinnassa, hidastaa tämä kilpailutuksesta saatavien hyötyjen
kertymistä. Vertailukohtana paneelissa nousi esille Matkahuolto, jonka pysäkki-, liikennöinti- ja hinnoittelutieto on avattu
rajapinnan kautta kaikille osapuolille. Matkahuolto on yksityinen, linja-autoliiton ja sen osastojen omistama yritys.
Paneelissa arvioitiin myös yhteiskunnan tuen tarvetta Postin jakelutoiminnalle. SSM:n Nygård arvioi, että mikäli kilpailutus
on toimivaa, voidaan jatkossakin tuottaa viisipäiväinen jakelupalvelu ilman tukea – myös haja-asutusalueilla. Tämä
edellyttää, että lainsäädäntö laaditaan kilpailunäkökulma ymmärtäen eli tarjoamalla tasavertaisia toimintaedellytyksiä
kaikille palveluntarjoajille.
- SSM on valmiina käynnistämään postinjakeluliiketoiminnan, kunhan se on mahdollista järjestää kannattavasti.
Tässä voisimme toimia Postin kumppanina ja sparraajana. Tavoitteena on kehittää palveluita, joista hyötyvät
kaikki, korosti SSM:n hankintajohtaja Jyrki Nygård.

Paikalla olleet kansanedustajat osallistuivat tiiviisti keskusteluun ja esittivät tarkentavia kysymyksiä. Lopuksi
kommenttipuheenvuoron käyttivät liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen, talousvaliokunnan
puheenjohtaja Kaj Turunen ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen sekä Postin hallintoneuvoston jäsen Eeva-Maria
Maijala.

Lisätiedot:
Jyrki Nygård
Hankintajohtaja, Suomen Suoramainonta Oy
Puh. 040 5605220 / jyrki.nygard@suoramainonta.fi

Suomen Suoramainonta Oy on Suomen suurin yksityinen osoitteettoman suoramainonnan jakeluyritys, jonka
jakeluverkko tavoittaa noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Yhtiö on perustettu vuonna 1987. Suomen Suoramainontaketjussa
on kaikkiaan 31 yritystä. Ketjun jakeluyritykset työllistävät vuosittain yli 13 000 lehtien ja mainosten jakajaa
sekä lähes 200 vakituista muuta jakelun ja suoramainonnan ammattilaista.