P-S Suorajakelu Oy

Suorajakelun laatua seurataan systemaattisesti

Seuraamme jakelua tarkasti

Eurooppalaiset standardit

Eurooppalaisissa osoitteetonta suorajakelua tekevissä jakeluyhtiöissä jakelua seurataan yleensä joko Internet -paneelilla, satunnaisin tarkastussoitoin, kuluttajapalauttein ja kommunikoimalla systemaattisesti jakajien kanssa.

SSM - monikanavainen tiedonkeruu

Suomen Suoramainonta -ketjussa käytetään kaikkia edellämainittuja seurantamenetelmiä. Tavoitteena on monikanavainen tiedonkeruu, kerätyn tiedon tehokas viestintä ja riittävä kokonaiskuva jakelun onnistumisesta.

Vakiomenetelmillä kerätty tieto tekee tiedon tulkinnasta ja oikeiden johtopäätösten tekemisestä helpompaa ja luotettavampaa. 

 

Seurantatiedon koostaminen

 

Kaikki yhdestä jakelukierroksesta kerätty seurantatieto kootaan yhteen karttakuvaan, johon koostetaan:

  • verkkosivujen kautta tullut palaute
  • puhelimitse annettu palaute
  • jakeluseurantapaneelin palaute
  • puhelintarkastuksesta saatu palaute
  • jakelunkuittaustiedot

Näkymä päivittyy reaaliaikaisesti ja aluepäällikkö voi tarvittaessa nopeasti päätellä tarvitseeko jakaja apua tai opastusta työssään. 

 

Jakelunseurantatiedon lähteet

 

1. Asiakasyritysten ja kotitalouksien antama palaute

  • Kaupunkilehtien ja mainostajien verkkosivuille upotettu palautelomake välittää tiedon suoraan jakeluyhtiön palautejärjestelmään.
  • Valtakunnallinen puhelinpalvelu puh. 029 0010040 palvelee ma, ti ja to kello 9-14. Tieto kirjataan palautejärjestelmään
  • Jakeluyhtiöiden verkkosivuilla oleva palautelomake välittää tiedon samaan palautejärjestelmään.

Kuvassa esimerkki upotetusta jakelupalautelomakeesta Länsiväylä-lehden verkkosivulla.

Kaupunkilehti on odotettu paikallinen media, joten mahdollisista jakeluhäiriöistä ilmoitetaan herkästi.

2. Jakelutarkastukset puhelinseuranta

Puhelinseurannalla voidaan keskittyä tarkastelemaan yksittäisiä jakelupiirejä ja varmistamaan, että jakelu on toiminut yksittäisiin kotitalouksiin. 

  • Tarkastussoitot toteutetaan jakelun jälkeen torstaina ja maanantaina.
  • Merkittävän osan tarkastussoitoista toteuttaa tutkimusyritykset

Kuva: Jakeluseurantajärjestelmän puhelinhaastattelulomake

3. Jakelutarkastukset paneeliseuranta

Jakeluseurantaan voi ilmoittautua kuka tahansa kuluttaja tai mainostaja, jolla ei ole mainoskieltoa postilaatikolla/luukulla. Paneeliseurannan kierros toteutetaan jakelun jälkeen maanantaisin ja torstaisin, jolloin panelistille lähetetään sähköpostiin henkilökohtainen seurantalinkki.

Eri alueille jaetaan erilaisia lehtiä ja mainoksia, joten on olennaista, että panelistin osoitetiedot ovat oikein. 

Kaupunkilehdistä ja mainosesitteistä esitetään kansikuva tunnistamisen helpottamiseksi. Panelistien valppauden varmistamiseksi välillä esitetään nk."haamuesitteitä", eli kansikuva tuotteesta, jota todellisuudessa ei ole jaettu.

Voit liittyä jakeluseurantapaneeliin osoitteessa: www.jakeluseuranta.fi/liity

4. Jakelukuittaus

Jakelun jälkeen jakaja kuittaa jakelun valmistumisen tekstiviestillä tai verkkolomakkeella.

Tieto kuittauksesta välittyy alueesta vastaavan aluepäällikön karttanäkymään. Jakelun edistymistä voi siten seurata reaaliajassa.

Kuittauksen yhteydessä jakaja voi ilmoittaa mahdollisesta kohtaamastaan ongelmasta aluepäällikölleen.

Kuittausjärjestelmä reagoi mikäli jakelupiiriä ei ole kuitattu määräaikaan mennessä ja muistuttaa jakajaa tekstiviestillä.

Kuva: Tuotantojärjestelmän verkkokartalle koostetaan kaikki alueen seurantatieto, kuten kuittaukset, puhelintarkastukset, paneeliseurannan tulokset ja palautteet.

Jakelun tärkein tekijä on ihminen

Seurantajärjestelmät eivät itsessään tuota laatua, vaan laadun tekevät yksittäiset jakajat. Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöissä on tuhansia jakajia, satoja kuljettajia ja kymmeniä aluepäälliköitä. Seurannan tehtävä on antaa tehdystä työstä palautetta, tunnistaa kehityksen ja opastuksen kohteita. Viime kädessä jakelutyö on inhimillisten tekijöiden onnistunut yhteissumma.